Copyright Colegio de Notarios de Aguascalientes. All rights reserved 2012 - 2023
MIEMBROS CONSEJO DIRECTIVO BIENIO 2021-2022
..............................................................................................................

                                                                                              PRESIDENTE
                                                                               Notario Xavier González Fisher
                                                                                       NOTARIO PÚBLICO No. 16


                                             SECRETARIO                                                                                   TESORERA                            
                              Notario Arturo G. Orenday González                                        Notaria María De La Luz Acevedo Rea
                                     NOTARIO PÚBLICO No. 18                                                                    NOTARIA PÚBLICA 10


           VOCAL PRIMERO                                                                VOCAL SEGUNDO                                                        VOCAL TERCERO
Notario Fernando López Velarde Pérez                    Notario Juan Ángel José Pérez Talamentes                  Notario Luis Ernesto Díaz Santacruz 
        NOTARIO PÚBLICO 27                                                            NOTARIO PÚBLICO 53                                                  NOTARIO PÚBLICO 50