Copyright Colegio de Notarios de Aguascalientes. All rights reserved 2012 - 2019
MIEMBROS CONSEJO DIRECTIVO BIENIO 2019-2020
..............................................................................................................

                                                                                                 PRESIDENTE
                                                                         Notario Guillermo G. G. Ballesteros Guerra
                                                                                         NOTARIO PÚBLICO No. 1


                                             SECRETARIO                                                                                   TESORERA                            
                              Notario Jorge Villalobos González                                   Notaria Lucía Guadalupe Pimentel Hernández Duque
                                     NOTARIO PÚBLICO No. 3                                                                      NOTARIA PÚBLICA 12


           VOCAL PRIMERO                                                      VOCAL SEGUNDO                                               VOCAL TERCERO
Notario Arturo G. Orenday González                    Notario Fernando Lopéz Velarde Pérez                  Notario Lorena Carolina Robles Calvillo 
        NOTARIO PÚBLICO 18                                                  NOTARIO PÚBLICO 27                                          NOTARIA PÚBLICO 13